Kontakt

Narodowy Instytut Dziedzictwa

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
centrala: 22 826 92 47, 22 826 02 39
sekretariat: 22 626 93 52
e-mail: info@nid.pl

 

Pracownia Terenowa
Park Mużakowski
w Łęknicy

Kierownik: Barbara Iwlew
ul. Wybrzeżna 25, 68-208 Łęknica
tel./fax:  +48 68 362 41 82
e-mail: pracownia.leknica@nid.pl

 

Kierownik projektu rewaloryzacji Parku Mużakowskiego

Renata Stachańczyk
Dział Analiz Konserwatorskich
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. +48 22 826 93 52
e-mail: rstachanczyk@nid.pl

Rzecznik Prasowy NID

Wioletta Łabuda-Iwaniak
tel. +48 22 826 93 52
e-mail: wlabuda@nid.pl
www.zabytek.pl

 

Informacja Turystyczna

prowadzona przez Stowarzyszenie
Geopark Łuk Mużakowa
tel. +48 530 365 800
e-mail: info@luk.muzakowski.pl
www.luk.muzakowski.pl

 

Dojazd

Z autostrady A4 z Wrocławia II zjazd na Żary (do miejscowości Królów), dalej drogą nr 12 do Trzebiela i Łęknicy. Z Zielonej Góry drogą nr 27 w kierunku Żar, dalej drogą nr 12 do Trzebiela i Łęknicy.


Z Zielonej Góry koleją /PKS Zielona Góra /PKS Żary/ do miasta Żary, stamtąd autobusem PKS Żary do Łęknicy.