A A A

Konkurs fotograficzny / Foto-Wettbewerb dodano: 2013-12-11

Z okazji zbliżającej się w 2014 roku dziesiątej rocznicy wpisu Parku Mużakowskiego / Muskauer Park na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Pracownia Terenowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa Park Mużakowski w Łęknicy ogłaszają konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów zatytułowany „Park Mużakowski / Muskauer Park – wczoraj i dziś”.
Każdy uczestnik ma za zadanie zgłosić do konkursu dwa zdjęcia: fotografię archiwalną "tego co wczoraj" i fotografię współczesną "tego co dziś". Fotografie powinny ukazywać to samo miejsce, ten sam obiekt w Parku Mużakowskim, po stronie polskiej lub niemieckiej, kiedyś i teraz.
Zajrzyjmy więc do naszych domowych albumów i odkryjmy, jakie zmiany zaszły w Parku Mużakowskim po obu stronach granicy w ciągu ostatnich lat.
Fundatorami nagród jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, Nadleśnictwo Lipinki i Urząd Miasta Łęknica.

Regulamin konkursu dostępny jest TU 
Plakat konkursu dostępny jest TU

In 2014 wird Muskauer Park 10. Jahre der Aufnahme in die Liste des UNESCO-Welterbes feiern. Aus diesem Anlass verkündet Nationales Erbeinstitut in Warschau und Außenstelle des Nationalen Erbeistituts „Muskauer Park“ in Łęknica den Foto-Wettbewerb für Laienfotografen unter dem Titel „Park Mużakowski / Muskauer Park – gestern und heute“.
Jeder Teilnehmer hat zum Wettbewerb zwei Fotos anzumelden: ein Archivbild „von gestern“ und ein aktuelles Bild „von heute“. Die Fotografien sollen dieselbe Stelle, dasselbe Objekt im Muskauer Park auf der polnischen oder auf der deutschen Seite gestern und heute zeigen.
Schauen Sie also in Ihre alten Fotoalben nach und entdecken Sie, welche Veränderungen der Muskauer Park auf den beiden Seiten der Grenze in den letzten Jahren erfahren hat.

Das Wettbewerbsregelwerk ist HIER zu finden.
Das Plakat ist HIER zu finden.