A A A

Kontakt

Narodowy Instytut Dziedzictwa                                    Kierownik projektu rewaloryzacji Parku Mużakowskiego          Rzecznik Prasowy NID

Pracownia Terenowa Park Mużakowski w Łęknicy         Renata Stachańczyk                                                                         Wioletta Łabuda-Iwaniak  

Kierownik: Barbara Iwlew                                                  Dział Analiz Konserwatorskich                                                             tel. + 48 22 826 93 52
ul. Wybrzeżna 25, 68-208 Łęknica                                      Narodowy Instytut Dziedzictwa                                                          e-mail: wlabuda@nid.pl                 
tel./fax: + 48 68 362 41 82                                              ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa                                               www.zabytek.pl
e-mail: pracownia.leknica@nid.pl                                         tel. + 48 22 826 93 52                                                                   
                                                                                    e-mail: rstachanczyk@nid.pl      
                                                                                   


Dojazd
samochodem:               Z autostrady A4 z Wrocławia II zjazd na Żary (do miejscowości  Królów), dalej drogą  nr 12  do Trzebiela  i  Łęknicy. Z Zielonej  Góry drogą nr 27  
                                  w kierunku Żar, dalej drogą nr 12 do Trzebiela i Łęknicy.
komunikacją publiczną:   Z Zielonej Góry koleją /PKS Zielona Góra/PKS Żary/ do miasta Żary, stamtąd autobusem PKS Żary do Łęknicy.


Informacja Turystyczna prowadzona przez Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa
tel. +48 530 365 800

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
centrala: 22 826 92 47, 22 826 02 39
sekretariat: 22 626 93 52
fax. 22 626 93 52
e-mail: info@nid.pl